A A A

Regulamente Curții de Apel Cahul, CSM

Regulamente CSM

Regulamentul cu privire la volumul, metodele, temeiurile şi procedura de verificare a activităţii organizatorice a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei.

Ghidul privind relația dintre sistemul judecătoresc din Republica Moldova și mass media

 

Regulamente elaborate de Curtea de Apel Cahul 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea direcției asistenți judiciari și grefieri

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea secției generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciului generalizare,sistematizare, monitorizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială și de contencios administrativ

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea seviciului generalizare, sistematizare, monitorizare a practiciii judiciare în materie penală și contravențională

Regulamentul privind organizarea și funcționarea secției evidență și documentare procesuală

Regulamentul privind organizarea și funcționarea serviciului evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale și de contencios administrativ

Regulamentul privind organizarea și funcționarea serviciului evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciului financiar-economic

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciului resurse umane

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciului tehnologii informaționale

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciului arhivă

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciului interpreți și traducători

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciului monitorizare și relații publice

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciului expediție

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciului asigurare tehnico-materială

Politica de comunicare  a instanței  

Regulamentul de activitate a serviciului monitorizare și relații publice al instanței judecătorești