A A A

Taxa de Stat

Rechizite bancare pentru plata taxei de stat pentru eliberarea copiilor (duplicatelor) repetate de pe hotărârea, sentința, încheiere, decizia instanței judecătorești, precum și a copiilor de pe alte documente din dosar, eliberate de instanța judecătorească la solicitarea părților și a altor persoane participante la proces

Beneficiar: Ministerul Finanțelor

Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000

Codul fiscal: 1006601000037

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat 

 

Rechizite bancare pentru amendă judecătorească

Beneficiar: Ministerul Finanţelor

Codul IBAN: MD53TRGAAA14342017010000

Codul fiscal: 1006601000037

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat

 

Rechizite bancare pentru eliberarea copiei de pe înregistrarea audio și/sau video a ședinței de judecată și eliberarea de fotocopii de pe materialele dosarului

Beneficiar: MF TT Cahul Curtea de Apel Cahul

Codul IBAN: MD13TRPAAA142310A01191AA

Codul fiscal: 1006601004389

Banca Beneficiară: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat

Cod bancar:TREZMD2X