A A A

Taxa de Stat

Se impune cu taxă de stat  cererea de apel (în cauze civile) precum şi cererea de eliberare a copiilor de pe actele judecătoreşti.
Persoanele pot fi scutite prin lege de la achitarea taxei de stat sau pot solicita scutirea/amînarea/eşalonarea plăţii taxei de stat de la judecător.
Dovada achitării taxei de stat serveşte bonul de plată eliberat de bancă ce se păstrează  în original instanţei la materialele cauzei.
 
Datele bancare pentru achitarea taxei de stat:
Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN:MD94TRGAAA14222001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: MF- Trezoreria de Stat

 

 

Rechizite bancare pentru amendă judecătorească

Beneficiar: Ministerul Finanţelor

Codul IBAN: MD53TRGAAA14342017010000

Codul fiscal: 1006601000037

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat

 

Rechizite bancare pentru eliberarea copiei de pe înregistrarea audio și/sau video a ședinței de judecată și eliberarea de fotocopii de pe materialele dosarului

Beneficiar: MF TT Cahul Curtea de Apel Cahul

Codul IBAN: MD13TRPAAA142310A01191AA

Codul fiscal: 1006601004389

Banca Beneficiară: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat

Cod bancar:TREZMD2X