A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o Numele, prenumele Judecătorilor Funcţia Data numirii în funcţie
1. PETROV Ruslan Președinte 22.01.2004
2. VAVRIN Galina Vicepreședinte  17.03.2016
3. BONDARENCO Natalia Judecător 27.07.2000
4. BERDILĂ Tudor Judecător 01.02.2006
5. DĂNĂILĂ Ion Judecător 16.06.1989
6. DVURECENSCHII Evghenii Judecător 05.11.2004
7. MOVILĂ Vitalie Judecător 17.06.2004
8. PILIPENCO Serghei Judecător 05.06.2006
9.