A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o Numele, prenumele Judecătorilor Funcţia Data numirii în funcţie
1. VAVRIN Galina Președintele interimar 02.11.2021
2. BONDARENCO Natalia Judecător 27.07.2000
3. DVURECENSCHII Evghenii Judecător 05.11.2004
4. MOVILĂ Vitalie Judecător 17.06.2004
5. PILIPENCO Serghei Judecător 05.06.2006