A A A

"Ziua Uşilor Deschise" la Curtea de Apel Cahul

23 Octombrie 2015 | 6

Pe data de 22 octombrie 2015 cu prilejul Zilei Europene a Justiţiei Civile la Curtea de Apel Cahul a avut loc "Ziua Uşilor Deschise".


Curtea de Apel Cahul şi-a deschis uşile pentru elevi, studenţi, jurnalişti, reprezentanţi ai societăţii civile şi pentru toţi cei interesaţi să cunoască specificul activităţii instanţei, dorind să reamintească tuturor că justiţia este un serviciu public transparent şi că accesul la justiţie este liber.  

 
Cu această ocazie Curtea de Apel Cahul a fost vizitată de către studenţii a Facultăţii de Drept al Universităţii de Stat „B.P.Haşdeu”  și a ”Colegiului Industrial-Pedagogic” din Cahul,elevii a liceilor teoretice “Ion Creangă” și ”Mihai Eminescu”. 

                                       
Ca o deschidere a "Zilei Ușilor deschise" cu prilejul Zilei Europene a Justiției Civile Judecătorul Curţii de Apel Cahul D-na Tatiana Dimitriadi  a  făcut o prezentare generală despre activitatea Curţii de Apel Cahul ca instanţă în sistemul judiciar, atribuţiile şi principiile de activitate, simbolurile puterii judecătoreşti, competenţa, organizarea şi componenţa instanţei de apel.


După această elevii și studenții au făcut o excursie prin instanță, au vizitat secția de evidență și documentare procesuală, unde au fost familiarizaţi despre circuitul dosarelor precum şi etapele procesuale până la soluţionarea cauzei, serviciu de expediere, serviciul translare, care sunt situate la etajul I al instanței, ceea ce este comod pentru justițiabili pentru adresarea cererilor informației pe cauzele în care sunt părți. La etajul II au fost vizitate serviciul de sistematizare şi generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul, birourile judecătorilor, asistenţilor judiciari şi grefierilor.


Pe parcursul vizitei studenţii au avut posibilitate de a adresa întrebări judecătorilor Curții de Apel Cahul și de a asista la ședințele de judecată.


După efectuarea vizitei în instanță vizitatorilor le-a propus completarea unor chestionare despre vizita efectuată.


Fiecare vizitator a primit din partea Curții de Apel Cahul pe suport de hîrtie informația despre Curtea de Apel Cahul și broșure/pliante: ”Servicii de Asitență juridică pentru cetățenii”, ”Un portal unic al instanțelor de judecată pentru comoditatea cetățenilor”, ”Ce faci dacă ești în conflict cu legea penală?”, ”Automatizarea Instanțelor de Judecată”.


Participarea la "Ziua Ușilor Deschise" cu prilejul Zilei Europene a Justiției Civile ne face să considerăm că le-a permis vizitatorilor să acumuleze cunoștințe mai profunde despre sistemul judecătoresc a Republicii Moldova, locul și rolul Curții de Apel Cahul în acest sistem, cît și despre organizarea și desfășurarea proceselor judiciare ca o modalitate de înfăptuirea justiției.
 
 
Serviciul monitorizare și relații cu publicul.
Tel.: 0 (299) 3-26-72.