A A A

Vizită în vederea consolidării relațiilor de cooperare între instanțele de Apel Cahul și Galați

25 Octombrie 2021 | 135

În vederea consolidării relațiilor de cooperare între instanțele de Apel Cahul și Galați, Președintele Curții de Apel Cahul, Ruslan Petrov a invitat pentru data de 22 octombrie 2021 colegii judecători din cadrul Curții de Apel Galați, România, în scopul prezentării activității judecătorilor Curții de Apel Cahul, cât și activitatea Judecătoriei Cahul – instanță din raza de activitate.

În cadrul acestei vizite Președintele Curții de Apel Cahul, Ruslan Petrov a întâmpinat delegația română de judecători, în incinta Curții de Apel Cahul. În cadrul întâlnirii respective au participat: Președintele Curții de Apel Galați - Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ; Vicepreședintele Curții de Apel Galați - Doru BENESCU; Vicepreședintele Curții de Apel Galați - Alexandru BLEOANCĂ; Președintele Tribunalului Vrancea - Dinu JELEA; Vicepreședintele Tribunalului Galați - Giulio NEDELCU, Vicepreședintele Judecătoriei Galați – Andrei BORDEIANU, cât și judecători din cadrul Curții de Apel Cahul, Curții de Apel Comrat și Judecătoria Cahul.

Președintele Curții de Apel Cahul, Ruslan Petrov a menționat că, este profund încântat de faptul că, colegii judecători din România au acceptat invitația sa de a efectua o vizită de lucru în Republica Moldova.

Discuțiile petrecute au vizat organizarea și activitatea Curții de Apel Cahul și a celorlalte instanțe judecătorești din raza de circumscripție a Curții de Apel Cahul și specificul muncii în domeniu. Au făcut schimb de experiență privitor la organizarea judecătorească la nivel internațional. Totodată fiind aduse la cunoștință condițiile de muncă a angajaților instanței de apel și tehnologiile moderne electronice - comunicaționale, utilizate în procedura judiciară, vizitarea sălilor de judecată, a camerei de audiere a minorilor în condiții speciale, a secției de evidență și documentare procesuală, a arhivei, serviciului translare, serviciului resurse umane, serviciului  financiar - economic, birourile judecătorilor, asistenților judiciari și grefierilor.

În cadrul acestei întâlniri a fost organizată vizita la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, unde  rector domnul Sergiu Cornea a relatat despre facultățile de care dispune Universitatea și anume:  Facultatea de Filologie și Istorie; Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate; Facultatea de Drept și Administrație Publică, cât și alte aspecte.

La finele acestei vizite președintele Curții de Apel Cahul, Ruslan Petrov a mulțumit delegația judecătorilor colegi din România pentru cooperarea fructuoasă și speră la menținerea relațiilor reciproce de schimb de experiență.

 

Serviciul monitorizare și relații publice