A A A

Taxa de stat pentru examinarea cererilor de chemare în judecată

30 Septembrie 2019 | 14

Prin prezenta, Curtea de Apel Cahul informează justițiabilii despre implementarea de către Agenția de Guvernare Electronică a Taxei de stat pentru examinarea cererilor de chemare în judecată, în Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice MPay.

         Taxa de stat pentru cererile de chemare în judecată/cererile de apel a fost implementată direct în MPay fără integrarea cu un sistem informațional al instanțelor de judecată şi nu asigură calcularea automată a taxei. Achitarea taxei presupune necesitatea generării notei de plată (prin completarea datelor despre plătitor, tipul plătitorului și sumei). Astfel, pentru a achita taxa de stat este necesar de a întreprinde următorii pași:

  • vizita portalul online mpay.gov.md;
  • alege taxa de stat pentru cererile de chemare în judecată din lista de servicii cu plată;
  • completa pe proprie răspundere datele necesare pentru generarea notei de plată (inclusiv suma taxei calculate pe proprie răspundere);
  • alege metoda de plata (card bancar, internet banking, numerar, monedă electronică);
  • achită conform metodei de plată alese;
  • descărcă confirmarea de plată (semnată electronic).

Curtea de Apel Cahul atrage atenția despre obligativitatea prezentării instanței de către apelanți/reprezentanții apelanților a notei de plată generată de sistem la achitarea taxei, pentru a putea verifica achitarea taxei de stat la depunerea apelului sau în termenul acordat de instanță.

Curtea de Apel Cahul reiterează, că datele bancare pentru achitarea taxei de stat sunt:

Beneficiar Ministerul Finanțelor

Codul IBAN: MD21TRGAAA14222017010000

Codul Fiscal: 1006601000037

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

 

 

Serviciul monitorizare și relații cu publice