A A A

Sinteza ședințelor de judecată la cauza penală în privința inculpatului Ilan Șor

21 Aprilie 2021 | 93

Sinteza ședinței de judecată din 15 aprilie 2021: la ora 09:24 deschisă ședința și pusă în discuție cererea avocatului Balan Iulian cu privire la amânarea ședinței de judecată, depusă la 14.04.2021; după pronunțarea încheierii de respingere a cererii de amânare, a fost anunțată întrerupere pentru examinarea cererii de recuzare înaintată de avocatul Balan Iulian. La 10:22 a început examinarea cererii de recuzare de un alt complet de judecată, asupra căreia  a fost pronunțată încheierea de respingere a cererii de recuzare. La revenirea în sala ședinței a completului pentru examinarea cauzei în fond 11:15, avocații inculpatului, Colenco A. și Calaida D. au depus cerere de reluare de la început a cercetării judecătorești pe motivul modificării completului de judecată (înlocuirea judecătorului demisionat Veleva Nina cu judecătorul Berdilă Tudor), și în urma dezbaterilor acestei cereri și deliberării completul de judecată a respins cererea de reluare a cercetării judecătorești de la început. A urmat cererea avocaților Colenco A. și Calaida D. de ridicare a excepției de neconstituționalitate a prevederii de la art.31 alin.(3) CPP, în urma examinării căreia prin încheierea instanței a fost respinsă cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate. Apoi s-a pus în discuție cererea avocatului Calaida D. cu privire la dispunerea expertizei de autor, examinarea căreia a fost întreruptă la ora 12:47, în legătură cu expirarea timpului de 60 minute de aflare în ședință, instituit prin  Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.1 din 01.04.2021.

Sinteza ședinței de judecată din 16 aprilie 2021: la ora 10:00 deschisă ședința, imediat după care  avocații inculpatului, Colenco A. și Calaida D., au depus cerere de suspendare a procesului în temeiul Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 15.04.2021, în rezultatul examinării căreia instanța a pronunțat încheierea prin care a dispus: determinarea cauzei penale ca fiind una în care este în pericol încălcarea termenului rezonabil, respingerea cererii de suspendare a procesului și instituirea pentru partea apărării a unui termen pentru prezentarea probelor suplimentare până la 04.06.2021. A urmat începerea examinării cererii avocaților Colenco A. și Calaida D. cu privire la dispunerea expertizei de autor,  examinarea căreia a fost întreruptă la ora 12:00, în legătură cu expirarea timpului de 60 minute de aflare în ședință, instituit prin  Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 15.04.2021.

Sinteza ședinței de judecată din 20 aprilie 2021:  la ora 15:08 deschisă ședința și continuată examinarea cererii avocaților inculpatului, Colenco A. și Calaida D., imediat după care  avocații inculpatului, Colenco A. și Calaida D., cu privire la dispunerea expertizei de autor, finalizată cu pronunțarea încheierii de respingere a cererii de numire a expertizei de autor. Ulterior avocatul Colenco A. a dat citirii cererea cu privire la solicitarea informațiilor de la SA ”Banca Socială”,  și la ora 16:26 ședința a fost amânată în legătură cu expirarea timpului de 60 minute de aflare în ședință, instituit prin  Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 15.04.2021.

Serviciul monitorizare și relații cu publicul

Tel. (0299) 3-26-72