A A A

Raport privind performanța Curții de Apel Cahul pentru perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2024.

09 Iulie 2024 | 37

În urma totalizării rezultatelor activității Curții de Apel Cahul pentru perioada ianuarie - iunie ale anului 2024, constatăm că:

În perioada ianuarie – iunie anul 2024, în cadrul Curții de Apel Cahul s-au aflat în procedură în total 1963 cauze, cu 135 cauze în creștere comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, (dintre care 714 cauze pendinte la începutul anului și 1249 cauze noi înregistrate pe parcursul perioadei raportate).

Astfel, în perioada ianuarie - iunie 2024 s-au aflat în procedură cu 6,8% cauze mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2023.

Din totalul dosarelor aflate în procedură au fost încheiate  1192  cauze.

Numărul cauzelor pendinte la sfârșitul perioadei de raportare rămânând 771 cauze.  

Conform statului de personal Curtea de Apel Cahul dispune de 9 funcții de judecători, dar în perioada de raportare au activat doar 6 judecători, 3 funcții fiind vacante.

Pentru perioada ianuarie – iunie 2024, fiecărui judecător i-au revenit în medie câte 327 cauze, dintre  care  199  au fost soluționate.

Rata de variație a stocului de cauze pendinte (raportul dintre cauzele soluționate în perioada raportată și cele noi înregistrate în perioada raportată, exprimat în procente)  constituie 95,4% comparativ cu anul 2023 când rata de variație a stocului de cauze pendinte constituia 88%.

Raport privind activitatea desfășurată în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2024 a Curții de Apel Cahul poate fi consultat on-line pe pagina web a instanței secțiunea „Transparența, Statistica”.

 

Serviciul monitorizare și relații cu publicul