A A A

Ordin nr.16 ,,Cu privire la măsurile de organizare a activității Curții de Apel Cahul, in legătură cu cazul de COVID-19 confirmat în cadrul Curții,,

09 Iunie 2020 | 194

Ordin nr.16

Curtea de Apel Cahul

 09 iunie  2020                                                                                                                                            mun. Cahul

,,Cu privire la măsurile de organizare a activității

Curții de Apel Cahul, in legătură cu cazul de COVID-19

confirmat în cadrul Curții,,

 

          În temeiul Hotărârii nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică, Legii nr. 69  din  21.05.2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative și Legii privind organizarea judecătorească nr.514-XIII din 06.07.1995,-

O R D O N :

 

1. În consecința faptului că un angajat al Curții de Apel Cahul a fost diagnosticat  cu COVID-19, începând cu 10 iunie 2020, în cadrul Curții de Apel Cahul, se instituie regim special de muncă.

2. Prevederile prezentului ordin se aplică tuturor categoriilor de personal din cadrul Curții de Apel Cahul.

3. Curtea de Apel Cahul va asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control si combatere a infecției COVID-19:

- asigurarea respectării distanței sociale pentru personal de minim 1 (unu) metru;

- respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

- respectarea regulilor de igienă respiratorie;

- monitorizarea personală de fiecare persoană a stării de sănătate;

- purtarea măștilor în sediul Curții de Apel Cahul este obligatorie, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie sa acopere atât gura, cat si nasul.

Prevederile prezentului ordin se aplică pentru о perioadă până la 30 iunie 2020 inclusiv.

4. Se atrage la serviciu numai personalul strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției, activitatea căruia necesită prezența obligatorie la locul de muncă, ceilalți vor munci la domiciliu.

5. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, se organizează munca la domiciliu, asigurată la distanță, cu îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției pe care о dețin. Șefii subdiviziunilor vor realiza controlul și evidența necesară a activității acestei categorii de personal. În cazul asistenților judiciari și grefierilor prezența acestora la serviciu sau munca la domiciliu, va fi decisă de către președintele Curții de Apel Cahul.

6. Prestând munca la domiciliu, angajatul este obligat în programul orelor de lucru să se afle la domiciliul său, să execute atribuțiile de serviciu folosind mijloacele de comunicare (internet, telefon, fax) și utilajul necesar, în vederea executării eventualelor indicații date de președintele instanței. Angajatul are obligația să mențină în stare funcțională dispozitivele electronice de comunicare și să verifice periodic cutia poștală electronică.

7. Șef serviciu asigurare tehnico - materială va continua monitorizarea respectării normelor pentru igienizarea și dezinfectarea tuturor spațiilor din sediul Curții de Apel Cahul.

8. Se vor examina cauzele în materie civilă, penală și de contencios administrativ în care este instituită procedura de examinare fără participarea părților și cauzele ce vizează persoanele aflate sub măsuri preventive, - arestul (mandate de arestare), a cauzelor administrative pentru care sunt instituite termene restrânse de examinare, de către  judecătorii instanței.

9. Ședințele de judecată fixate pentru data de 10 -23 iunie 2020 se contramandează, despre ce părțile vor fi înștiințate de personalul instanței. Nu vor fi contramandate cauzele indicate în pct.8 și cele care se află în stadia pronunțării hotărârii.

10. Accesul în Curtea de Apel Cahul a persoanelor terțe, se limitează.

11. Toți justițiabilii și persoanele interesate sunt îndemnate să depună cererile și alte acte prin poștă, sau poșta electronică (www.cach@justice.md).

12. În cazul în care justițiabilii nu au acces la niciunul din mijloacele indicate mai sus, însă se prezintă la sediul Curții de Apel Cahul pentru depunerea cererilor, serviciul de pază de la intrarea în sediul instanței va anunța persoanele responsabile din cadrul secției evidență și documentare procesuală.

13. În cazul ședințelor de judecată fixate pentru examinare cu prezența părților, accesul acestora în sediul Curții de Apel Cahul se va permite doar după înregistrarea datelor de identificare a acestora și doar in bază de citație pentru ziua respectivă, aspect ce urmează a fi verificat obligatoriu de către serviciul de pază.

14. Ordinul se aduce la cunoștința tuturor angajaților Curții de Apel Cahul și se publică pe pagina web a instanței.

15. Controlul executării prezentului ordin se dispune președintelui Curții de Apel Cahul.

                                               

                                                                                                                                                             PETROV Ruslan

 

 

                                                                                                                                     Președintele Curții de Apel Cahul