A A A

Ordin nr. 31 Cu privire la organizarea activității Curții de Apel Cahul în perioada stării de urgență începând cu 05 aprilie 2021

05 Aprilie 2021 | 122

Ordin nr.31

Curtea de Apel Cahul

 05 aprilie 2021                                                                                                                                              mun. Cahul

,,Cu privire la organizarea activității Curții de Apel Cahul

în perioada stării de urgență începând cu 05 aprilie 2021 ,,

 

În conformitate cu art. 22 din Legea nr, 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgență, punctelor 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în scopul asigurării executării prevederilor Hotărârilor nr. 41, nr. 44, nr. 51, nr. 53 ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, și Instrucțiunile, măsurile, recomandările, ghidurile specifice de desfășurare a activității în contextul epidemiologie COVID-19, aprobate prin Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 11-13, nr. 14, nr. 16 - 17, nr. 21, nr. 23, nr. 26, nr. 29, nr. 31 cu modificările ulterioare, în măsura în care nu contravin prevederilor Dispoziției nr.1 din 01.04.2021 dar și în temeiul articolelor 161  lit. q), 45 alin.(1) din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995, -

 

O R D O N :

1. Întru executarea pct. 5 al Dispoziției nr.1 din 01 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în perioada stării de urgență în Curtea de Apel Cahul se stabilește un regim special de muncă.

2. Începând cu 05 aprilie 2021 vor fi atrași la serviciu cu prezență fizică pentru activitatea de birou personalul strict necesar din cadrul instanței de judecată.

3. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, se organizează munca la domiciliu, asigurată la distanță, cu îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției pe care о dețin. Șefii subdiviziunilor vor realiza controlul și evidența necesară a activității acestei categorii de personal. În cazul asistenților judiciari și grefierilor prezența acestora la serviciu sau munca la domiciliu, va fi decisă de către președintele Curții de Apel Cahul după caz.

4. Prestând munca la domiciliu, angajatul este obligat în programul orelor de lucru să se afle la domiciliul său, să execute atribuțiile de serviciu folosind mijloacele de comunicare (internet, telefon, fax) și utilajul necesar, în vederea executării eventualelor indicații date de președintele instanței. Angajatul are obligația să mențină în stare funcțională dispozitivele electronice de comunicare și să verifice periodic cutia poștală electronică. Pentru personalul Curții de Apel Cahul, activitatea cărora nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă se dispune organizarea muncii la distanță.

5. Pentru organizarea activității Curții de Apel Cahul a personalului se stabilește graficul de serviciu și se anexează la prezentul ordin.

6. Lista cauzelor ce urmează a fi examinate, începând cu 05 aprilie 2021, va fi determinată în particular de către judecători/completul de judecată.

7. Curtea de Apel Cahul va asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control si combatere a infecției COVID-19:

- asigurarea respectării distanței sociale pentru personal de minim 1 (unu) metru;

- respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

- respectarea regulilor de igienă respiratorie;

- monitorizarea personală de fiecare persoană a stării de sănătate;

- purtarea măștilor în sediul Curții de Apel Cahul obligatorie, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie sa acopere atât gura, cât si nasul.

- utilizarea lămpilor bactericide în sălile de ședință și birouri cu respectarea instrucțiunii de folosire.

8. Șef serviciu asigurare tehnico - materială va continua monitorizarea respectării normelor pentru igienizarea și dezinfectarea tuturor spațiilor din sediul Curții de Apel Cahul.

9. Prezența participanților la ședințele de judecată în cadrul Curții de Apel Cahul se permite doar în baza citațiilor.

10. Toți justițiabilii și persoanele interesate sunt îndemnate să depună cererile și alte acte prin poștă, sau poșta electronică (cach@justice.md).

11. În cazul în care justițiabilii nu au acces la niciunul din mijloacele indicate mai sus, însă se prezintă la sediul Curții de Apel Cahul pentru depunerea cererilor, serviciul de pază de la intrarea în sediul instanței va anunța persoanele responsabile din cadrul secției evidență și documentare procesuală.

12. Ordinul se aduce la cunoștința tuturor angajaților Curții de Apel Cahul și se publică pe pagina web a instanței.

13. Controlul executării prezentului ordin se dispune președintelui Curții de Apel Cahul.     

                                 

                                                                                                                                                   PETROV Ruslan

                                                                                                                                                   Președintele Curții de Apel Cahul