A A A

Ordin nr. 30 ,,Cu privire la organizarea activității Curții de Apel Cahul în perioada 18-26 martie 2021,,

18 Martie 2021 | 65

Ordin nr.30

Curtea de Apel Cahul

 18 martie 2021                                                                                                                                   mun. Cahul

,,Cu privire la organizarea activității Curții de Apel Cahul

în perioada 18-26 martie 2021,,

 

          În scopul asigurării activității Curții de Apel Cahul în perioada pandemiei de COVID-19, până la ridicarea stării de urgență declarată prin Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică a Republicii Moldova nr. 35 din 27 noiembrie 2020, nr.45 din 15 februarie 2021 și nr. 47 din 26 februarie 2021, nr.48 din 04.03.2021, nr.49 din 05.03.2021, ținând cont de regimul special al activității instituțiilor publice stabilit prin pct.2,5 al Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate publică a RM  nr.50 din 12.03.2021, în baza recomandărilor adresate de Consiliul Superior al Magistraturii la data de 02.03.2021, a Hotărârii Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică Cahul nr.29 din 12.03.2021 și 30 din 15.03.2021, a  prevenirii răspândirii iminente a infecțiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19, dar și în temeiul articolelor 161  lit. q), 45 alin.(1) din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995, -

 

O R D O N :

 

1. Se prelungește regimul special de muncă  în cadrul Curții de Apel Cahul, începând cu data de 18 martie 2021 până la 26 martie 2021 inclusiv, în legătură cu menținerea gradului de alertă ” Cod Roșu,, în rn. Cahul.

2. Prevederile prezentului ordin se aplică tuturor categoriilor de personal din cadrul Curții de Apel Cahul.

3. Curtea de Apel Cahul va asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control si combatere a infecției COVID-19:

- asigurarea respectării distanței sociale pentru personal de minim 1 (unu) metru;

- respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

- respectarea regulilor de igienă respiratorie;

- monitorizarea personală de fiecare persoană a stării de sănătate;

- purtarea măștilor în sediul Curții de Apel Cahul obligatorie, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie sa acopere atât gura, cît si nasul.

- utilizarea lămpilor bactericide în sălile de ședință și birouri cu respectarea instrucțiunii de folosire.

4. Lista cauzelor ce urmează a fi examinat în perioada 18-26 martie 2021 va fi determinată în particular de către judecători/completul de judecată.

5. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, se organizează munca la domiciliu, asigurată la distanță, cu îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției pe care о dețin. Șefii subdiviziunilor vor realiza controlul și evidența necesară a activității acestei categorii de personal. În cazul asistenților judiciari și grefierilor prezența acestora la serviciu sau munca la domiciliu, va fi decisă de către președintele Curții de Apel Cahul după caz.

6. Prestând munca la domiciliu, angajatul este obligat în programul orelor de lucru să se afle la domiciliul său, să execute atribuțiile de serviciu folosind mijloacele de comunicare (internet, telefon, fax) și utilajul necesar, în vederea executării eventualelor indicații date de președintele instanței. Angajatul are obligația să mențină în stare funcțională dispozitivele electronice de comunicare și să verifice periodic cutia poștală electronică.

7. Șef serviciu asigurare tehnico - materială va continua monitorizarea respectării normelor pentru igienizarea și dezinfectarea tuturor spațiilor din sediul Curții de Apel Cahul.

8. Prezența participanților la ședințele de judecată în cadrul Curții de Apel Cahul se permite doar în baza citațiilor.

9. Toți justițiabilii și persoanele interesate sunt îndemnate să depună cererile și alte acte prin poștă, sau poșta electronică (cach@justice.md).

10. În cazul în care justițiabilii nu au acces la niciunul din mijloacele indicate mai sus, însă se prezintă la sediul Curții de Apel Cahul pentru depunerea cererilor, serviciul de pază de la intrarea în sediul instanței va anunța persoanele responsabile din cadrul secției evidență și documentare procesuală.

11. Ordinul se aduce la cunoștința tuturor angajaților Curții de Apel Cahul și se publică pe pagina web a instanței.

12. Controlul executării prezentului ordin se dispune președintelui Curții de Apel Cahul.     

 

 

                                 

                                                                                                                                                PETROV Ruslan

 

 

 

                                                                                                                              Președintele Curții de Apel Cahul