A A A

Ordin nr. 11,,Privind organizarea activității Curții de Apel Cahul în perioada 06.04.2020 – 10.04.2020,,

03 Aprilie 2020 | 52

Ordin nr.11

Curtea de Apel Cahul

 

 03  aprilie  2020                                                                                                                                                         mun. Cahul

,,Privind organizarea activității  Curții de Apel Cahul

în perioada 06.04.2020 - 10.04.2020,,

            În scopul organizării activității instanței în perioada 06.04.2020 – 10.04.2020, întru executarea Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr.55/2020 privind declararea stării de urgență, Legii nr.212-XV din 24.06.2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, Dispoziției Comisiei Excepționale a Republicii Moldova nr.1 din 18 martie 2020, Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.4 din 24 martie 2020, Dispoziției Comisii pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.6 din 26 martie 2020, Dispoziției Comisii pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.8 din 28 martie 2020, în temeiul Legii privind organizarea judecătorească nr.514-XIII din 06.07.1995, -

O R D O N :

1. Întru executarea pct. 6; 6.4 al Dispoziției nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în perioada stării de urgenţă în Curtea de Apel Cahul se stabilește un regim special de lucru și de remunerare a muncii, astfel, în perioada 06.04.2020 – 10.04.2020 este instituită munca la domiciliu pentru personalul Curții de Apel Cahul, activitatea cărora nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă și poate fi asigurată la distanță, cu calcularea salariului în cuantum integral conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

2. Prestând munca la domiciliu, angajatul este obligat în programul orelor de lucru să se afle la domiciliul său, să execute atribuțiile de serviciu folosind mijloacele de comunicare (internet, telefon, fax) și utilajul necesar, în vederea executării eventualelor indicații date de șeful secretariatului, președintele instanței. Angajatul are obligația să mențină în stare funcțională dispozitivele electronice de comunicare și să verifice periodic cutia poștală electronică.

3.  În perioada 06.04.2020 – 10.04.2020 se vor prezenta la necesitate, la locul de muncă și vor activa completele de judecată desemnate pentru examinarea cauzelor potrivit pct. 8 și Anexei la Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova; Dispoziției nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

4. Judecătorii cărora le-au fost repartizate spre soluționare cauze indicate în Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020, cât și persoanele care asigură activitatea acestora (grefieri, asistenți, interpreți), se vor prezenta la serviciu, la necesitate, în dependență de repartizarea cauzelor în PIGD și fixarea datei ședințelor de judecată, fiind anunțați telefonic de către șeful secretariatului.

5. Pentru angajații Curții de Apel Cahul, care nu cad sub incidența pct. 1. al prezentului ordin, zilele de 06 aprilie – 10 aprilie 2020 vor fi zile lucrătoare cu exercitarea activităților de serviciu la locul de muncă (sediul Curții de Apel Cahul). Angajații care se vor afla în afara domiciliului/reședinței sau altui loc de trai, sunt obligați să dețină asupra sa actul de identitate sau un alt înscris care confirmă identitatea persoanei, precum și confirmarea că este angajat al Curții de Apel Cahul.

6. Pentru organizarea activității Curții de Apel Cahul în perioada 06.04.2020 – 10.04.2020, se stabilește graficul de serviciu al personalului și se anexează la prezentul ordin. 

7. Întru respectarea pct. 6 al Dispoziției nr.8 din 28 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, zilele de 30 martie - 03 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de lucru şi de calculare a salariului angajaților Curţii de Apel Cahul pentru lunile martie și aprilie, ca zile prezente la lucru.

8. Pentru angajații care în perioada 06.04.2020 – 10.04.2020 vor activa la sediul Curții de Apel Cahul, în baza pct. 1, subpunctul 1.3 al Dispoziției Comisii pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.8 din 28 martie 2020, programul de lucru se va desfășura de la 830 până la 1730, cu pauza de masă de la 1300 până la 1400. În timpul orelor de lucru angajații Curții de Apel Cahul au obligația să respecte cu strictețe măsurile de siguranță epidemiologică pe tot parcursul stării de urgență.

9. Controlul și ținerea evidenței timpului de muncă al persoanelor antrenate în serviciu în perioada sus indicată se pune în sarcina specialistului principal serviciului resurse umane – Mihaela Crețu.

10. Ordinul se aduce la cunoștința tuturor angajaților Curții de Apel Cahul și se publică pe pagina web a instanței.

 

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                    PETROV Ruslan

 

                                                                                                                                             Președintele Curții de Apel Cahul