A A A

Ordin „Cu privire la activitatea instanței în perioada 30 martie-03 aprilie 2020"

30 Martie 2020 | 59

Ordin nr.10

Curtea de Apel Cahul

 30  martie  2020                                                                                                                                                        mun. Cahul                                                                                                       

„Cu privire la activitatea instanței

în perioada 30 martie-03 aprilie 2020"

 

         Întru executarea Hotărârii Parlamentului nr.55/2020 privind declararea stării de urgență, Legii nr.212-XV din 24.06.2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.1 din 18 martie 2020, Dispoziției Comisiei Excepționale a Republicii Moldova nr.4 din 24 martie 2020, Dispoziției Comisii pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.6 din 26 martie 2020, Dispoziției Comisiei Excepționale a Republicii Moldova nr.8 din 28 martie 2020, Dispoziției CSM nr.52 din 27 martie 2020 cu privire la activitatea instanțelor judecătorești în perioada 30 martie – 03 aprilie 2020, în temeiul Legii privind organizarea judecătorească nr.514-XIII din 06.07.1995, -

O R D O N :

           1. Conform Dispoziției Comisiei pentru Situații excepționale a Republicii Moldova nr.6 din 26 martie 2020, pentru angajații Curții de Apel Cahul, zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020 vor fi zile de odihnă, care vor fi recuperate ulterior, în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență.

       2. În zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020, declarate ca zile de odihnă în baza Dispoziției Comisiei pentru Situații excepționale a Republicii Moldova nr.6 din 26 martie 2020, Dispoziției Comisiei pentru Situații excepționale a Republicii Moldova nr.8 din 28 martie 2020 și a Dispoziției nr.52 din 27 martie 2020 al Consiliului Superior al Magistraturii în Curtea de Apel Cahul se vor examina cauzele în materie civilă, penală și de contencios administrativ și cauzele ce vizează persoanele aflate sub măsuri preventive, - arestul (mandate de arestare), a cauzelor administrative pentru care sunt instituite termene restrânse de examinare, de către  judecătorii instanței și persoanele care asigură activitatea acestora, cu prezentarea la serviciu, doar în cazuri de strictă necesitate, în dependență de repartizarea cauzelor în PIGD.

           3. Conform Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a RM nr.1 din 18.03.2020 și nr.4 din 24.03.2020 care conțin norme privind activitatea instanțelor judecătorești în această perioadă, termenul de prezentare a datelor statistice pentru trimestrul I al anului 2020 se prelungește până la epuizarea situației de urgență.

          4. Controlul și ținerea evidenței timpului de muncă al persoanelor prezentate la serviciu în cazuri de strictă necesitate în  perioada 30 martie – 03 aprilie 2020  se pune în sarcina președintelui Curții de Apel Cahul.

       5. Președintele și vicepreședintele Curții de Apel Cahul vor asigura respectarea și verificarea executării prevederilor Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

           6. Ordinul se aduce la cunoștința tuturor angajaților Curții de Apel Cahul și se publică pe pagina web a instanței.

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                              PETROV Ruslan

 

                                                                                                              Președintele Curții de Apel