A A A

Notă informativă cu privire la activitatea Curţii de Apel Cahul pe parcursul 12 luni a anului 2015

18 Martie 2016 | 6

Conform planului de activitate pentru anul 2015 a Curţii de Apel Cahul a fost efectuată analiza activității privind rezultatele efectuării justiţiei pe cauzele penale şi civile pe perioada 12 luni a anului 2015.

Nota informativă dată cuprinde analiza datelor statistice cu privire la examinarea cauzelor penale, civile și economice în prima instanţă, în baza Legii contenciosului administrativ, în ordine de apel şi recurs, examinarea recursurilor privind eliberarea sau refuzul de a elibera  mandatul de arest, precum şi prelungirea termenului de ţinere sub arest, examinarea în ordine de recurs ordinar şi recurs extraordinar a materialelor contravenţionale.     

I. Activitatea Colegiilor la înfăptuirea justiţiei

  Pe parcursul perioadei 12 luni a anului 2015 la Curtea de Apel Cahul spre examinare au parvenit 1929 cauze penale, civile și contravenționale, (inclusiv restul de cauze nesoluţionate la începutul perioadei raportate 302 cauze), cu  138 (7,15%) cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

În perioada raportată au fost  examinate 1365 cauze ce constituie (70,76 %), cu 91 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

Din numărul cauzelor parvenite spre examinare -fără soluţionare în fond 154 cauze, strămutate la Curții Supremă de Justiție 48 cauze .

Restanţa la sfîrșitul perioadei raportate costituie 362 cauze (18,77 %)

Toate cauzele examinate de către Colegiile Curţii de Apel Cahul în prima instanţă, în ordine de apel şi recurs au fost examinate în limba de stat. 

II. Examinarea cauzelor penale de către Curtea de Apel Cahul 

            Pe parcursul perioadei 12 luni a anului 2015 spre examinare la Curtea de Apel Cahul au parvenit în total 569 cauze penale, inclusiv 99 cauze nesoluţionate la începutul perioadei raportate, cu 67 cauze mai multe ca în aceeaşi perioadă a anului 2014, dintre care penale în I instanţă- 0 , penale în apel -287, penale în recurs -53,  mandate la arest – 70, prezentări – 71, conflict de competență –19, plîngeri î/a acț. OUP –62, materiale privind acț. de UP efectuate cu autorizarea judecătorului de instruție – 5 cauze, materiale privind ridicarea rovizorie a permisului de conducere-2

Din numărul cauzelor parvenite spre examinare -fără soluţionare în fond 9 cauze, strămutate la Curții Supremă de Justiție 14 cauze .

În perioada raportată au fost examinate cauze penale 447 (78,56 %)

Restanţa la sfîrșitul perioadei raportate costituie 99 cauze (17,40 %)

III. Examinarea cauzelor penale în ordine de apel

(1a) 

  Conform art.400 CPP al R.Moldova sentinţele pronunţate de judecătoriile de fond pot fi atacate cu apel în Curtea de Apel.

  În perioada raportată au parvenit în ordine de apel 287 cauze, inclusiv 75 cauze nesoluţionate la începutul perioadei raportate.

  Din numărul cauzelor penale în ordine de apel parvenite spre examinare - fără soluţionare 3 cauze, strămutate la CSJ – 14 cauze.

            Examinate 193 cauze, ce constituie  (67,25 %) cu 29 cauze mai mult ca în aceiaşi perioadă a anului 2014, din care menţinute 94 cauze (48,70 %), casate 99 cauze (51,30%), cu emiterea unei noi hotărîri 99 cauze (51,30 %).

  Restanța la sfîrșitul perioadei raportate constituie 77 (26,82 %) cauze. 

  Datele statistice pe cauzele penale parvenite spre examinare în ordine de apel din judecătoriile din circumscripţia Curţii de Apel Cahul și alte instanțe

  Datele statistice pe cauzele penale  parvenite spre examinare în ordine de apel din fiecare judecătorie din circumscripţia Curţii de Apel Cahul şi alte instanțe, rezultatele examinării  în perioada 12 luni a anului 2015 sânt următoarele: 

Judecătoria Cahul – examinate – 85 cauze (Nr. persoane - 97),  cu 15 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014, din care :

- menținute fără modificări – 44 (51,76%), cu 7 cauze mai mult ca în aceeași perioadă a anului 2014.

- casate cu pronunţarea unei noi hotărîri – 41 (48,24 %), cu 8 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014. 

 

Judecătoria Leova – examinate – 18 cauze (Nr. persoane - 19), cu 11 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

-   menținute fără modificări – 12 (66,67 %), cu 9 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-   casate cu pronunţarea unei noi hotărîri – 6 (33,33 %), cu 2 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

 

Judecătoria Cantemir – examinate – 42 cauze (Nr. persoane - 52), cu 11 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-       menținute fără modificări – 19 (45,24%), cu 5 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-       casate cu pronunţarea unei noi hotărîri – 23 (54,76 %) , cu 6 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

 

Judecătoria Taraclia – examinate – 30 cauze (Nr. persoane - 35), cu 2 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-       menținute fără modificări – 12 (40 %), cu 4 cauze mai puțin ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,   
- casate cu pronunţarea unei noi hotărîri – 18 (60 %), cu 6 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

 

Judecătoria Comrat – examinate – 9 cauze (Nr. persoane - 10 ), cu 3 cauză mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-       menținute fără modificări – 4 (44,44 %), cu 4 cauză mai puțin ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-       casate cu pronunţarea unei noi hotărîri – 5 cauze (55,56 %),  cu 1 cauză mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

 

Judecătoria Ceadîr-Lunga – examinate – 6 cauze (Nr. persoane - 6), cu 5 cauze mai puțin ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-       menținute fără modificări – 3 (50 %), cu 4 cauze mai puțin ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-       casate cu pronunţarea unei noi hotărîri – 3 (50%), cu 1 cauză mai puțin ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

 

Judecătoria Vulcănești – examinate – 2 cauze (Nr. persoane - 2), cu 1 cauze mai puțin ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-       menținute fără modificări – 0 (0,00 %),

-       casate cu pronunţarea unei noi hotărîri – 2 (100%), la fel ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

Judecătoria Căușeni– examinate – 1 cauze (Nr. persoane - 1),

-       menținute fără modificări – 0,

-       casate cu pronunţarea unei noi hotărîri – 1

IV. Examinarea materialelor și dosarelor penale în ordine de recurs

(1r; 14r-16r; 21r; 24r; 10r; 11r; 19r) 

  În perioada raportată la Curtea de Apel Cahul au parvenit 282 materiale şi dosare penale în ordine de recurs, inclusiv 24cauze nesoluţionate la începutul perioadei raportate (53 cauze penale în ordine de recurs, 70 mandate de arest, 71 prezentări, 19 cauze  privind conflictul de competenţă penală, 62 cauze – plîngeri î/a acț. OUP, 5 cauze – materiale privind acț. de UP efectuate cu autorizarea judecătorului de instruție, 2 cauze- materiale privind ridicarea provizorie a permisului de conducere), cu 35 cauze mai multe ca în aceeaşi perioadă a anului 2014, fără soluționare –6 (2,12 %) cauze.

Din numărul total de cauze aflate în perioada raportată au fost examinate - 254 (90.07 %)  materiale şi dosare penale în ordine de recurs (45 cauze penale în ordine de recurs, 69 mandate de arest, 58 prezentări, 19 cauze - conflict de competenţă penală, 56 cauze – plîngeri î/a acț. OUP, 5 cauze – materiale privind acț. de UP efectuate cu autorizarea judecătorului de instruție, 2 cauze- materiale privind ridicarea provizorie a permisului de conducere ), cu 28 cauze mai mult ca în aceiaşi perioadă a anului 2014.

   Rezultatul examinării materialelor și dosarelor penale în ordine de recurs

 • · menţinute -  164 cauze (64,57 %);
 • · casate - 71 cauze (27,95 %);
 • · cu emiterea unei noi hotărîri – 59 cauze (23,23 %);
 • · admise- 16 cauze ( 6,30 %)
 • · respinse- 2 cauze ( 1,18 %)

Restanța la sfîrșitul perioadei raportate constituie 22 (7,80 %) cauze. 

Datele statistice pe cauzele penale  parvenite spre examinare în ordine de recurs din judecătoriile din circumscripţia Curţii de Apel Cahul și alte instanțe 

Datele statistice pe cauzele penale  parvenite spre examinare în ordine de recurs din fiecare judecătorie din circumscripţia Curţii de Apel Cahul şi alte instanțe, rezultatele examinării  în perioada 12 luni a anului 2015 sînt următoarele: 

Judecătoria Cahul – examinate – 101 cauze:

-  menținute fără modificări – 74 cauze (73,27 %),

-  casate– 27 cauze (23,76 %),

-  casate cu pronunţarea unei noi hotărîri – 26 cauze (25,74 %).

 

  Judecătoria Leova– examinate – 31 cauze:

-   menținute fără modificări – 19 cauze (61,29 %),

-   casate – 12 cauze (38,71%),

-  casate cu pronunţarea unei noi hotărîri – 7 cauze (22,58%).

 

  Judecătoria Cantemir – examinate – 46 cauze:

- menținute fără modificări – 25 cauze (54,35 %),

-  casate – 21 cauze (45,65 %),

-  casate cu pronunţarea unei noi hotărîri – 17 cauze (36,96 %).

 

Judecătoria Taraclia – examinate – 38 cauze:         
          - menținute fără modificări – 31 cauze (81,58 %),

-  casate –7 cauze (18,42 %),

-  casate cu pronunţarea unei noi hotărîri – 6 cauză (15,79%).

 

Judecătoria Ceadîr-Lunga – examinate – 9 cauze:

-   menținute fără modificări – 7 cauze (77,78%),

-  casate –2 cauze (22,22%).

-  casate cu pronunţarea unei noi hotărîri – 1 cauză (11,11 %).

 

Judecătoria Vulcanești – examinate – 1 cauză:

-   menținute fără modificări –0 cauze,

-   casate –1 cauză (100 %),

-  casate cu pronunţarea unei noi hotărîri – 1 cauză (100%).

Judecătoria Comrat– examinate – 9 cauze:

-   menținute fără modificări –8 cauze (88,89 %),

-   casate –1 cauză (11,11 %)

-  casate cu pronunţarea unei noi hotărîri – 1 cauză (11,11%).

V. Examinarea în ordine de recurs ordinar a materialelor contravenţionale 

(4r) 

  Spre examinare în perioada de 12 luni a anului 2015 au parvenit 286 materiale contravenționale (inclusiv cauzele nesoluţionate la începutul perioadei raportate 38 ), cu 73 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014 (25,53 %), strămutate la CSJ 7 cauze (2,45 %)

  La momentul raportării au fost examinate 247 (86,36 %), cu 81 cauză mai multe ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

  Restanța la sfîrşitul perioadei raportate constituie – 32 (11,19 %) materiale contravenționale.

             Materialele menţionate au fost examinate cu următorii indici:

 • · respinse cu menţinerea hotărîrii instanţei de fond–149  (60,32 %) materiale;
 • · casate -98 (39,68%)  materiale.

 

Datele statistice pe cauzele și materiale contravenținale parvenite spre examinare în ordine de recurs din judecătoriile din circumscripţia Curţii de Apel Cahul și alte instanțe 

Datele statistice pe cauzele și materiale contravenționale  parvenite spre examinare în ordine de recurs din fiecare judecătorie din circumscripţia Curţii de Apel Cahul şi alte instanțe, rezultatele examinării  în perioada 12 luni a anului 2015 sînt următoarele: 

Judecătoria Cahul – examinate – 157 cauze (Nr. persoane - 157 ), cu 52 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

-  menținute fără modificări – 93 cauze (62,42 %), cu 28 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

-   casate– 64 cauze (40,76 %), cu 27 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

  Judecătoria Leova – examinate – 15 cauze (Nr. persoane - 15), cu 3 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-  menținute fără modificări – 10 cauze (66,67 %), cu 7 cauze mai mult în aceeaşi perioadă a anului 2014,

- casate– 5 cauze (33,33 %),  cu 4 cauze mai puțin ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

Judecătoria Cantemir – examinate – 41 cauze (Nr. persoane - 41 ), cu 17 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,
- menținute fără modificări – 26 cauze (63,42 %) cu 12 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,    
-casate – 15 cauze (36,58 %), cu 5 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

Judecătoria Taraclia – examinate – 25 cauze (Nr. persoane - 25 ), cu 3 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-   menținute fără modificări – 16 cauze (64 %), la fel ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-   casate – 9 cauze (36%), cu 7 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

 

Judecătoria Comrat – examinate – 5 cauze (Nr. persoane - 5 ), cu 1 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-  menținute fără modificări – 3 cauze (60%), cu 1 cauză mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-   casate – 2 cauze (40 %), la fel ca în aceeaşi perioadă a anului 2014. 

VI. Examinarea cauzelor civile de către Curtea de Apel Cahul 

            Pe parcursul perioadei 12 luni a anului 2015 spre examinare la Curtea de Apel Cahul au parvenit în total 1074 cauze civile (civile în I instanţă-195, civile în apel -671 , civile în recurs -208), cu 334 cauze mai multe ca în aceeaşi perioadă a anului 2014, din care au fost examinate  671 cauze (62,48 %), cu 168 cauze mai multe ca în aceiaşi perioadă a anului 2014, fără soluționare–145 cauze, strămutate la CSJ –27 cauze.

Restanța la sfîrșitul perioadei raportate constituie 231 (22,26 %) cauze. 

VII. Examinarea cauzelor civile în I instanţă de către Curtea de Apel Cahul

(3,2e,2i,9,24r,25) 

Pe parcursul 12 luni a anului 2015 au parvenit spre examinare din instanţele de fond cauze civile în total în I instanţă 195 cauze, inclusiv 6 cauze restanță  (2,33 % din numărul total de cauze civile parvenite)

Din numărul cauzelor examinate 88 (45,12 %):

 • · respinse 35 cauze (39,77 %);
 • · admise 31 cauze (35,23 %);
 • · încetarea procesului 9 cauze (10,23 %);
 • · scoase de pe rol 2 cauze (2,27 %);
 • · restituite 9 cauze (10,23 %)
 • · transmise altei judecătorii  2 (2,27 %)

Restanţa constituie – 107 cauze (54,88 %); 

VIII.  Examinarea cauzelor civile în ordine de apel 

(2a, 3a, 2ae)

  Pe parcursul 12 luni a anului 2015 au parvenit spre examinare din instanţele de fond în ordine de apel în total 671 de cauze,  inclusiv 146 restanță (cauze civile în ordine de apel-475 cauze, cauze de contencios administrativ în ordine de apel-125, cauze economice în ordine de apel-71 ) (62,48 % din numărul total de cauze civile ), din care fără soluționare 125, strămutate 24 cauze;

  În perioada raportată au fost examinate 415 cauze ce constituie (61,85 %), cu 44 cauze mai puțin ca în aceiaşi perioadă a anului 2014 din care:

 • · menţinute 198 cauze (47,71 %);
 • · casate - 194 cauze (46,75%); cu emiterea unei noi hotărîri - 145 cauze (34,94 %);
  • modificate – 23 cauze(5,54 %);

  Restanța constituie 107 cauze civile (25,78 %);

 

  În Judecătoriile din circumscripţia Curţii de Apel Cahul și alte instanțe procentul de casare a hotărîrilor atacate cu cereri de apel este următorul: 

Judecătoria Cahul – examinate – 214 cauze, cu 43 cauze mai puțin ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

-  menținute fără modificări – 108 cauze (50,47%)

-   casate– 95 cauze (44,40 %)

-   modificate –11 cauze(5,14 %)

  Judecătoria Leova – examinate – 26 cauze, cu 11 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-  menținute fără modificări – 13 cauze (50 %).

         - casate– 11  cauze (42,31 %).

-   modificate –2 cauze(7,70 %)

Judecătoria Cantemir – examinate – 63 cauze, cu 19 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014, 
- menținute fără modificări – 25 cauze (39,69 %).

-casate – 32 cauze (50,80 %).

-   modificate –6 cauze(9,53 %)

Judecătoria Taraclia – examinate – 48 cauze, cu 21 cauze mai puțin ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-   menținute fără modificări – 25 cauze (52,09 %)

-   casate – 21 cauze (43,75%).

-   modificate –2 cauze(4,17 %).

Judecătoria Comrat – examinate – 39 cauze, cu 17 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-  menținute fără modificări – 12 cauze (30,77%),

-   casate – 25 cauze (64,11 %),

-   modificate –2 cauze(5,13 %)

Judecătoria Ciadîr-Lunga– examinate – 17 cauze, cu 5 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-  menținute fără modificări – 11 cauze (64,71 %),

-   casate – 6 cauze (35,29 %),

Judecătoria Vulcănești – examinate – 6 cauze, cu 5 cauze mai puțin ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-  menținute fără modificări – 4 cauze (66,67%),

-   casate – 2 cauze (33,33 %),

Judecătoria Anenii Noi – examinate – 1 cauză

-   casate – 1 cauză (100 %),

Judecătoria Botanica–  examinate – 1 cauză

-   casate – 1 cauză (100 %),

IX.  Examinarea cauzelor civile în ordine de recurs

(2r,3r,2re,2rhe,2rh,3rh,9r) 

În ordine de recurs pe parcursul 12 luni a anului 2015 au parvenit spre examinare în Curtea de Apel Cahul   (cauze civile în ordine de recurs -137, cauze de contencios administrativ în ordine de recurs – 30, cauze economice în ordine de recurs-23, revizuirea hotărîrilor pe cauze economice -1, revizuirea pe cauzele civile-10, revizuirea hotîrîrilor în contencios administrativ – 5, cauze privind recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine pe cauze civile-2) )în total 208 cauze (19,37 % din numărul total de cauze civile ), din care fără soluționare 11 cauze, strămutate 3 cauze;

Examinate cauze în ordine de recurs 177 cauze ce constituie (85,10 %) din care:

 • · menţinute 84 cauze (47,46 %);
 • · casate – 93 cauze (52,55 %);

  cu emiterea unei noi hotărîri - 26 cauze (14,69 %);

Restanța constituie 17 cauze (8,17 %);

                         

  În Judecătoriile din circumscripţia Curţii de Apel Cahul și alte instanțe procentul de casare a hotărîrilor atacate cu cereri de apel este următorul:       

Judecătoria Cahul – examinate – 85 cauze, cu 34 cauze mai puțin ca în aceeaşi perioadă a anului 2014.

-  menținute fără modificări – 42 cauze (49,42 %)

-   casate– 43 cauze (50,58 %)

  Judecătoria Leova – examinate – 30 cauze, cu 3 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-  menținute fără modificări – 6 cauze (37,94 %).

         - casate– 24  cauze (79,31 %).

Judecătoria Cantemir – examinate – 26 cauze, cu 6 cauze mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului 2014, 
- menținute fără modificări – 17 cauze (65,39 %).

-casate – 9 cauze (34,61 %).

Judecătoria Taraclia – examinate – 22 cauze, cu 14 cauze mai puțin ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-   menținute fără modificări – 10 cauze (42,86 %)

-   casate – 12 cauze (57,14%).

Judecătoria Comrat – examinate – 1 cauze, cu 8 cauze mai puțin ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-   casate – 1 cauze (100 %),

Judecătoria Ciadîr-Lunga– examinate – 4 cauze, la fel ca în aceeaşi perioadă a anului 2014,

-  menținute fără modificări – 1 cauze (25 %),

-   casate – 3 cauze (75 %).

Curtea de Apel Cahul – examinate – 9 cauze,  cu cauză mai mult caîn aceeaşi perioadă a anului 2014,

-  menținute fără modificări – 8 cauze (50 %),

-   casate – 1 cauze (50 %),

 

Preşedintele interimar al                                                                                             

Curţii de Apel Cahul                                                                                   VAVRIN Galina