A A A

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante

29 Iulie 2016 | 0

Grefier

  1. ȘCHEAU Eugenia
  2. CHIROV  Nadejda