A A A

Informația cu privire la prestarea serviciilor de încasare a plăților prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay).

30 Mai 2024 | 46

Curtea de Apel Cahul aduce la cunoștința cetățenilor (cât persoanelor fizice, atât și juridice) că, toate plățile (taxa de stat, taxa de timbru, amendă ș.a.) vor fi efectuate exclusiv prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay.

În scopul facilitării procedurii achitării obligațiilor financiare, e necesar a se adresa la filiala băncii BC MoldAgroindBank SA sau a parcurge prin link-ul plăților electronice

LINK:  https://instante.justice.md/achit%C4%83-taxele-pentru-instan%C8%9Bele-de-judecat%C4%83

 

 

 

Serviciul monitorizare și relații cu publicul

Tel. (0299) 3-26-72