A A A

H O T Ă R Î R E cu privire la desemnarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii responsabili de activitatea instanţelor judecătoreşti

03 Iulie 2014 | 6

H O T Ă R Î R E

Cu privire la desemnarea membrilor Consiliului Superior al  Magistraturii responsabili de activitatea instanţelor   judecătoreşti

 01 iulie 2014 nr. 584/19

mun. Chişinău

Examinînd chestiunea cu privire la desemnarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii responsabili de activitatea instanţelor judecătoreşti, aud iind informaţia domnului Victor Micu, Consiliul Superior al Magistraturii,

 C O N S T A T Ă:

Potrivit art. 4 alin (4) lit. d) din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr.947 din 19.07.1996, întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are competenţe în domeniul administrării instanţelor judecătoreşti, prin urmare prezintă anual, Parlamentului şi  Preşedintelui Republicii Moldova un raport asupra modului de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti în anul precedent.

Astfel sporirea şi eficientizarea procesului de administrare a activităţii instanţelor judecătoreşti este necesară în vederea organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc.

Urmare celor relatate, precum şi în scopul realizării prevederilor  legale, Consiliul Superior al Magistraturii consideră necesar desemnarea membrilor Consiliul Superior al Magistraturii responsabili de monitorizarea şi analiza activităţii instanţelor judecătoreşti, întru asigurarea bunei activităţi a Consiliului Superior al Magistraturii.

În baza celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturi  conform prevederilor art. 4,17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,

 H O T Ă R Ă Ş T E:

Se desemnează membrii Consiliul Superior al Magistraturii, responsabili de monitorizarea şi analiza activităţii instanţelor judecătoreşti conform anexei care este parte integrantă a prezentei hotărîri.

Prezenta hotărîre se remite instanţelor judecătoreşti pentru informare şi se plasează pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

 Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii                                                 Victor Micu                                                                                                                                        

Anexă la Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584119

din 01 iulie 2014

 Lista membrilor CSM desemnaţi responsabili de monitorizarea şi analiza activitătii instanţelor judecătoreşti

Nr.

Numele, Prenumele

Instanţa de judecată

1.

Victor Micu

Judecătoria Soroca

Judecătoria Donduşeni

Judecătoria Ocniţa

Judecătoria Drochia

Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău

2.

Mihai Poale lungi

Oleg Efrim

Judecătoria Briceni

Judecătoria Edineţ

Judecătoria raionul Rîşcani

CA Chişinău

3.

Anatolie  Ţurcan

Judecătoria Ialoveni

Judecătoria Cimişlia

Judecătoria Basarabeasca

CA Comrat

Judecătoria Comrat

Judecătoria Ceadîr- Lunga

Judecătoria Taraclia

4.

Dumitru V isternicean

Judecătoria Vulcăneşti

CA Cahul

Judecătoria Cahul

Judecătoria Cantemir

Judecătoria Leova

Judecătoria Hînceşti

Judecătoria Militară

5.

Vera Toma

Judecătoria Sîngerei

Judecătoria Teleneşti

Judecătoria Orhei

Judecătoria Criuleni

Judecătoria  Dubăsari

Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău

6.

Tatiana Răducanu

CA Bălţi

Judecătoria Bălţi

Judecătoria Glodeni

Judecătoria Făleşti

Judecătoria Centru, mun. Chişinău

Judecătoria Grigoriopol

7.

Violeta Cojocaru

Judecătoria Floreşti

Judecătoria  Şoldăneşti

Judecătoria Rezina

Judecătoria Rîbniţa

Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău

8.

Gheorghe Avornic

Judecătoria Ungheni

Judecătoria Călăraşi

Judecătoria Nisporeni

Judecătoria  Străşeni

Judecătoria Botanica, mun. Chişinău

9.

Teodor Cârnaţ

Judecătoria Ştefan-Vodă

Judecătoria Căuşeni

Judecătoria Slobozia

Judecătoria Bender

CA Bender

Judecătoria Comercială de Circumscripţie