A A A

H O T Ă R Â R E Privind aprobarea orarului deplasărilor judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, în instanţele de judecată, pentru acordarea asistenţei metodice

10 Februarie 2016 | 3

Plenul Curţii Supreme de Justiţie

                                                        H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea orarului deplasărilor judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, în instanţele de judecată, pentru acordarea asistenţei metodice

Conducându-se de prevederile art. 16 lit. j) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, Plenul

                                                     h o t ă r ă ş t e:

       1. A aproba orarul deplasărilor judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, în Curţile de Apel, pentru acordarea asistenţei metodice, după cum urmează:

Judecătorii Curții Supreme de Justiție responsabili:

 Curtea de Apel Chișinău – Valeriu Doagă, Valentina Clevadî

                                                  Petru Ursache

Datele deplasării:                 01.04.2016 (vineri), ora 10:00

                                                03.06.2016 (vineri), ora 10:00

                                                04.11.2016 (vineri), ora 10:00

Curtea de Apel Bălți –       Ala Cobăneanu, Dumitru Mardari,

                                                  Petru Ursache, Nicolae Gordilă

Datele deplasării:                 08.04.2016 (vineri), ora 10:00

                                               10.06.2016 (vineri), ora 10:00

                                               11.11.2016 (vineri), ora 10:00

Curtea de Apel Cahul –      Svetlana Filincova, Sveatoslav Moldovan,

                                                  Petru Ursache, Constantin Alerguş,

 Datele deplasării:                15.04.2016 (vineri), ora 10:00,

                                                17.06.2016 (vineri), ora 10:00,

                                                18.11.2016 (vineri), ora 10:00.

Curtea de Apel Comrat –    Tatiana Vieru, Galina Stratulat,

                                                  Petru Ursache, Liliana Catan

Datele deplasării:                 22.04.2016 (vineri), ora 10:00

                                                24.06.2016 (vineri), ora 10:00

                                                25.11.2016 (vineri), ora 10:00

2. A informa despre prezenta hotărâre Consiliul Superior al Magistraturii şi Curţile de Apel.

Preşedintele

Curţii Supreme de Justiţie                                           Mihai Poalelungi

Chişinău,

08 februarie 2016

 nr. 3