A A A

Gestionarea situațiilor de criză în cadrul sistemului judecătoresc – reprezentarea instituției în comunicarea cu mass-media

20 Mai 2016 | 3

Importanța unei relații profesionale dintre sistemul judecătoresc și mass-media, a fost dezbătută în cadrul work-shop-ului din 19 mai 2016 cu genericul “Gestionarea situațiilor de criză în cadrul sistemului judecătoresc – reprezentarea instituției în comunicarea cu mass-media”, organizată la Institutul Național de Justiție.

Prezența la Chișinău a invitatului special jurnalist-expert de la postul TV ”Antena 3” din România, Adrian Ursu, care a conturat lista problemelor și vulnerabilităților sistemului judecătoresc, importanța identificării crizei în cazul instanțelor, impactul asupra activității instituțiilor, organizarea și pregătirea reacției la apariția crizei.

Schimbul de experiență în privința relațiilor cu mass-media, instrumentele comunicării întrebuințate de colegii din România și rezultatele colaborării acestora cu mass-media acreditată de la București, au generat discuții și dezbateri, cu privire la drumul pe care îl au de parcurs judecătorii din Republica Moldova în relațiile cu presa. S-a făcut referire la un studiu de caz, drept exemplu, ”Criza mediatică a sistemului judecătoresc generată de posibilul conflict de interese a unui judecător într-o cauză penală”.

Astfel, conceperea în cadrul Work-shop-ului format din judecători și purtători de cuvînt “Gestionarea situațiilor de criză în cadrul sistemului judecătoresc – reprezentarea instituției în comunicarea cu mass-media” a fost salutată de către cei prezenți la reuniune.

La Work Shop-ul din 19 mai 2016, au participat pe lîngă invitatul special jurnalist din România, Adrian Ursu, președinții CSM și CSJ, membrii CSM, experți ai Proiectului ATRECO, judecători și purtătorii de cuvînt din direcția protocol, serviciul cu publicul și mass-media.

La final, au avut loc dezbateri publice, discuții, schimb de opinii în vederea formulării concluziilor celor 2 evenimente consecutive din 13 și 18 mai la Regency, cu privire la instrumentele și importanța parteneriatelor cu societatea civilă, precum și rolul specialiștilor în relații publice în comunicarea cu presa, obligațiile purtătorului de cuvînt și cel mai interesant, simularea interviurilor TV, precum și construirea de mesaje instituționale.

Masa rotundă a fost organizată de către Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova și CSJ, cu sprijinul proiectului UE: ”Sporirea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor judecătorești din Moldova” – ATRECO.

Serviciul monitorizare și relaţii cu publicul 

str. Ştefan cel Mare, 30   or. Cahul,

Tel.: (0299) 3-26-72