A A A

Extras din ordin nr. 55 privind modificarea completelor de judecată constituite.

31 Martie 2016 | 14
EXTRAS

Ordin   nr.  55

Curtea  de   Apel  Cahul

28 martie 2016                                                                                                                        or. Cahul

 

,, Cu  privire la modificarea

completelor de judecată constituite,,

 

         În corespundere cu prevederile art.61, art. 37 Legea nr. 514-XIII  din  06.07. 1995 privind organizarea judecătorească, întru organizarea eficientă a activităţii Curţii de Apel Cahul,  Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1972-VII din 17 martie 2016 privind numirea doamnei Galina VAVRIN în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Cahul, -

 

O R D O N :

1. A  modifica ordinul nr. 28 ”Cu privire la modificarea completelor de judecată constituite” din  29 februarie 2016.

2.  A modifica complete de judecată constituite a Colegiului mixt penal, civil, comercial şi de contencios administrativ a Curţii de Apel Cahul:

Completul (Colegiul judiciar mixt) nr.1 în componenţa:

      DIMITRIADI Tatiana – judecător, preşedinte al completului de judecată,

      MOVILĂ Vitalie – judecător, vicepreședinte al completului de judecată,

      DVURECENSCHII Evghenii  – judecător, membru al completului de judecată,

      VELEVA Nina – judecător, membru al completului de judecată.

Completul (Colegiul judiciar mixt) nr.2 în componenţa:

      VAVRIN Galina  – judecător, preşedinte al completului de judecată,

      DĂNĂILĂ Ion  –  judecător, membru al completului de judecată,

      PETROV Ruslan –  judecător, membru al completului de judecată.

Extrasul corespunde originalului.

 

 

      Preşedintele

Curţii de Apel Cahul                                                              DIMITRIADI  Tatiana