A A A

Comunicat de presă ZIUA UŞILOR DESCHISE LA CURTEA DE APEL CAHUL

26 Octombrie 2016 | 7

ZIUA  UŞILOR  DESCHISE LA CURTEA DE APEL CAHUL

 

Pe data de 25 octombrie 2016 cu prilejul Zilei Europene a Justiţiei Civile la Curtea de Apel Cahul  a avut loc, Ziua Uşilor Deschise. 

Curtea de Apel Cahul şi-a deschis uşile pentru elevi, studenţi, jurnalişti, reprezentanţi ai societăţii civile şi pentru toţi cei interesaţi să cunoască specificul activităţii instanţei, dorind să reamintească tuturor că justiţia este un serviciu public transparent şi că accesul la justiţie este liber.    

 Cu această ocazie Curtea de Apel Cahul a fost vizitată de către studenţii a Facultăţii de Drept al Universităţii de Stat „B.P.Haşdeu”  și elevii a liceului teoretic “Ioan Vodă”.

                                       

Cu prilejul Zilei Europene a Justiției Civile, Președintele Curţii de Apel Cahul d-na Tatiana Dimitriadi a făcut o prezentare generală despre activitatea Curţii de Apel Cahul ca instanţă în sistemul judiciar, atribuţiile şi principiile de activitate, simbolurile puterii judecătoreşti, competenţa, organizarea şi componenţa instanţei de apel.

 Agenda a cuprins:

  • vizitarea sălilor de judecată, a camerei de audieri pentru minorii victime și martori ai infracțiunilor, a secției de evidență și documentare procesuală, a arhivei, serviciu de expediere, serviciul translare, serviciul de sistematizare şi generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul, serviciu resurse umane, serviciu financiar, birourile judecătorilor, asistenţilor judiciari şi grefierilor;
  • asistarea la ședințele de judecată;
  • oferirea broşurilor informative: „Servicii de asistență juridică pentru cetățeni” și a pliantelor despre „Automatizarea instanțelor de judecată”, „Un portal unic al instanțelor de judecată pentru comoditatea cetățenilor” și  ”Sistemul de înregistrare audio ”Femida”.

 

Pe parcursul vizitei elevi, studenţi au avut posibilitatea de a adresa întrebări judecătorilor și colaboratorilor Curții de Apel Cahul.

După efectuarea vizitei în instanță vizitatorilor li s-a propus completarea unor chestionare despre vizita efectuată.

Participarea la Ziua Ușilor Deschise organizată cu prilejul Zilei Europene a Justiției Civile le-a permis vizitatorilor să acumuleze cunoștințe mai profunde despre sistemul judecătoresc a Republicii Moldova, locul și rolul Curții de Apel în acest sistem, cît și despre organizarea și desfășurarea proceselor judiciare, ca o modalitate de înfăptuirea justiției.

 

 Serviciul monitorizare și relații cu publicul.

Tel.0 (299) 3-26-72.