A A A

Comunicat de presă referitor la cauza penală în privința inculpatului Ilan Șor

15 Aprilie 2021 | 124

Prezentul comunicat de presă este determinat de faptul, că pe parcursul unei perioade îndelungate de timp în presa națională apar multiple publicații care prezintă publicului informații neveridice și distorsionate cu privire la derularea procesului în cauza penală de învinuire a inculpatului Șor Ilan, pendinte la Curtea de Apel Cahul.

Informația eronată este propagată în spațiul public grație faptului, că pe parcursul a ani de zile, și mai cu seamă de la data de 12.05.2020, când ședințele de judecată au devenit accesibile publicului, până în prezent, în ședințele de judecată de fiecare dată se prezintă reprezentanții doar a unei și aceiași surse de informații, iar toate celelalte surse de informare în masă evită să se informeze din prima sursă și se limitează doar în a se inspira din unica sursă.

Evenimentele reale care se petrec în ședințele de judecată pe cauza penală Șor Ilan nu sunt reflectate obiectiv în spațiul public, deseori sunt prezentate publicului într-o manieră care în mod tendențios, fără nici o justificare și suport, denigrează autoritatea judecătorească, în special activitatea Curții de Apel Cahul, de regulă insinuându-se stări și situații de ilegalitate inventate.

În realitate lucrurile stau altfel, și Curtea de Apel Cahul ca și instituție publică care nu merită o asemenea apreciere denigrantă din partea societății per ansamblu, fără a intra în polemici cu entitățile interesate, consideră necesar de a plasa periodic pe pagina sa oficială informații succinte (sinteze) asupra derulării procesului judiciar pe cauza penală de învinuire a inculpatului Șor Ilan, precum și de a publica hotărâri judecătorești pronunțate public în această cauză sau anumite corespondențe, în măsura în care acest procedeu va fi permis de completul de judecători care judecă cauza.    

Publicarea informației de interes public de către Curtea de Apel Cahul nu constituie o acțiune de reacție la tentativele de denigrare a autorității judecătorești, or prin aceste publicații nu vor fi comentate actele judiciare întreprinse, ci doar vor fi puse la dispoziția societății evenimentele reale care au suport documentar.  

Sinteza ședinței de judecată din 13 aprilie 2021: la ora 11:50 a fost deschisă ședința de judecată, la care avocatul Bojenco Nicolae a înaintat cerere de recuzare a judecătorului Berdilă Tudor, la 11:55 fiind anunțată întrerupere pentru examinarea cererii de recuzare. PIGD (programul integrat de gestionare a dosarelor) a ales judecătorul care urmează să examineze cererea de recuzare Vavrin Galina, după care la 12:23 a început examinarea cererii de recuzare, în cadrul căreia avocatul Bojenco Nicolae a înaintat o cerere de ridicare a excepției de neconstituționalitate a prevederilor art.35 alin.(1) Cod de procedură penală. După dezbaterea cererii de ridicare a excepției de neconstituționalitate, completul de judecată a deliberat în intervalul de timp 12:50 – 13:11 și a pronunțat încheierea prin care a fost respinsă cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate. Continuând cu examinarea cererii de recuzare până la 13:17, a urmat deliberarea și pronunțarea încheierii de respingere a cererii de recuzare. La revenirea în sala ședinței a completului pentru examinarea cauzei în fond 13:32, avocații inculpatului au solicitat pauză de prânz. La 14:49 a continuat ședința, în cadrul căreia avocații inculpatului au invocat prevederile pct.5.3 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.1 din 01.04.2021, afirmând că ședința de judecată durează mai mult de 60 minute. Explicațiile președintelui ședinței de judecată, că nu a expirat termenul de 60 minute de aflare a participanților în ședință și că ședința poate continua până la împlinirea termenului de 60 minute, au fost ignorate de avocații Bojenco N., Colenco A. și Calaida D., care la ora 14:55 au abandonat sala ședinței de judecată fără permisiunea președintelui ședinței. După care instanța a pronunțat încheierea de aplicare a amenzilor judiciare tuturor celor trei avocați și a amânat ședința pe motivul lipsei apărătorilor inculpatului. S-a dispus sesizarea Uniunii avocaților și a CNAJGS.    

 

Serviciul monitorizare și relații cu publicul

Tel. (0299) 3-26-72