A A A

Comunicat de presă

15 Aprilie 2016 | 4

La data de 15 aprilie, la sediul Institutului Național al Justiției, a avut loc ședința comună a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, președinților și reprezentanților Secretariatului instanțelor judecătorești, reprezentanților Departamentului de Administrare Judecătorească și Centrului de Telecomunicații Speciale, care a avut ca generic „Utilizarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor în instanțele judecătorești în perioada ianuarie 2015 – martie 2016. Evoluții, probleme și soluții”.

În cadrul ședinței au luat cuvîntul domnul Victor Micu, Președintele CSM, domnul Nicolae Clima, inspector-judecător principal al Inspecţiei judiciare, și experții ATRECO, fiind abordate teme privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată în instanțele judecătorești, raportarea statistică electronică și responsabilitatea instanțelor judecătorești la generarea rapoartelor statistice.

Serviciul monitorizare și relaţii cu publicul 

str. Ştefan cel Mare, 30   or. Cahul

Tel.: (0299) 3-26-72