A A A

Comunicat de presă

15 Aprilie 2016 | 8

Pe data de 15 aprilie 2016 la Curtea de Apel Cahul a avut loc o ședință, la care au participat judecătorii Curții de Apel Cahul și judecătorii Curții Supreme de Justiție Sveatoslav Moldovanu și Constantin Alerguș, organizată în conformitate cu hotărîre Plenului Curții Supreme de Justiție din 08 februarie 2016, cu scopul acordării asistenței metodice întru asigurarea uniformizării practicii judiciare la judecarea cauzelor.

 

Serviciul monitorizare și relaţii cu publicul 

str. Ştefan cel Mare, 30   or. Cahul,

Tel.: (0299) 3-26-72