A A A

Comunicat

24 Octombrie 2022 | 31

La data de 21 octombrie 2022, în incinta Curții de Apel Cahul la solicitarea Coordonatorului Oficiului Teritorial Cahul al CNAJGS d-na Svetlana Suruceanu, a fost organizată instruirea asistenților judiciari, grefierilor și secției evidență și documentare procesuală. D-na Svetlana Suruceanu a adus la cunoștință că prin Hotărârea Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) nr. 17 din 22.11.2018, au fost aprobate formele noi actelor de obținere și acordare asistenței juridice garantate de stat.

În cadrul instruirii a fost discutată completarea în format electronic a modelelor noi de solicitări cu privire la acordarea asistenței juridice garantate de stat pe cauze civile, penale, contravenționale și contencios administrativ în scopul colaborării mai eficiente.

  

Serviciul monitorizare și relații publice    

tel. 0(299) 3-26-72