A A A

Celebrarea Zilei Europene a Justiției Civile la Curtea de Apel Cahul

27 Octombrie 2022 | 98

La data de 26 octombrie 2022 cu prilejul celebrării Zilei Europene a Justiției Civile la Curtea de Apel Cahul  a avut loc, Ziua Ușilor Deschise. Celebrarea acestei zile reprezintă un bun prilej de a veni în sprijinul cetățenilor, în efortul lor de a înțelege mai bine domeniul justiției civile.

Scopul acestui eveniment este apropierea justiției civile de cetățeni, precum și extinderea sferei de înțelegere a actului de justiție, de a aduce la cunoștință specificul activității instanței, condițiile de muncă a angajaților instanței de judecată și tehnologiile moderne electronice - comunicaționale, utilizate în procedura judiciară.   

Cu această ocazie Curtea de Apel Cahul a fost vizitată de către studenții colegiului Industrial-Pedagogic „I. Hașdeu” și a Facultății de Drept și Administrație Publică al Universității de Stat „B. P. Hașdeu”, cărora Președinte interimar al Curții de Apel Cahul VAVRIN Galina a făcut o prezentare generală despre activitatea Curții de Apel Cahul ca instanță în sistemul judiciar, atribuțiile și principiile de activitate, competența, organizarea și componența instanței de apel.

În cadrul vizitei studenții au fost ghidați de către angajații într-un tur al clădirii, au  vizitat secția evidență și documentare procesuală,  camera de audieri pentru minori,  secția generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice, birourile judecătorilor, asistenților judiciari și grefierilor, au asistat la ședințele de judecată.

Această vizită le-a permis studenților să înțeleagă mai bine drepturile și funcționarea sistemului judiciar, să acumuleze cunoștințe mai profunde despre sistemul judecătoresc a Republicii Moldova, locul și rolul Curții de Apel în acest sistem, cât și despre organizarea și desfășurarea proceselor judiciare, ca o modalitate de înfăptuirea justiției.

La finele vizitei studenții au completat un chestionar anonim privind aprecierea activității instanței de apel și modul în care au fost informați la evenimentul Zilei ușilor deschise.

      

 

 Serviciul monitorizare și relații publice.