A A A

ANUNȚ!

19 Martie 2020 | 29

Curtea de Apel Cahul anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de grefier în direcția asistenți judiciari și grefieri al grefei secretariatului Curții de Apel, depunerea dosarelor de participare până la data de 07 aprilie 2020. Salariul de funcție de la 6270 lei. Condițiile de studii și cerințe specifice: studii superioare Drept absolvite cu diplomă de licență ori studii medii de specialitate absolvite cu diplomă, experiență profesională va fi un avantaj.

Se publică informația privind condițiile de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de grefier  pe site-ul instanței www.cach@justice.md și pe site-ul cariere.gov.md - la posturi vacante.

 

 Pentru informaţii: https://cach.instante.justice.md, www.cariere.gov.md,  tel. 0299 3-10-55.