A A A

Ședința de raportare a activității instanței de apel pentru perioada anului 2020

22 Februarie 2021 | 48

La data de 19 februarie 2021 în incinta Curții de Apel Cahul a avut loc ședința  de raportare a activității instanței de apel și a instanțelor din raza de activitate pentru perioada anului 2020, condusă de președintele instanței dl. Petrov Ruslan. La ședința respectivă  au participat  Președinte interimar al Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție Tamara Chișca-Doneva,  Președintele Curții de Apel Chișinău Vladislav Clima, judecătorii Curții de Apel Cahul și judecătorii  instanțelor judecătorești din raza de circumscripție a Curții de Apel Cahul.

La întocmirea raportului de activitate a Curții de Apel Cahul și a instanțelor din raza de activitate pentru anul 2020 au fost implementate instrumentele recomandate de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției ce țin de indicatorii de performanță referitor la rata de variație a stocului de cauze pendinte, durata estimativă de lichidare a stocului de cauze pendinte, durata lichidării stocului de cauze pendinte, rata eficacității, structura cauzelor pendinte pe rolul instanței, rata deciziilor modificate sau anulate de instanța de apel/recurs.

În cadrul ședinței au fost supuse analizei rezultatele activității Curții de Apel Cahul și a judecătoriilor din circumscripție pe parcursul anului 2020.

În perioada de raportare s-au aflat în procedură în total 2083 cauze. Din numărul total de cauze aflate în procedură – 208 cauze sunt cele pendinte la începutul perioadei raportate și 1875 cauze noi înregistrate, comparativ acest indice este în creștere cu 23% față de anul 2018 și cu 16% față de anul 2019. Numărul dosarelor pendinte la sfârșitul perioadei raportate constituie 265 cauze.

Rata de variație a stocului de cauze pendinte (raportul dintre cauzele soluționate în perioada raportată și cele noi înregistrate în perioada raportată, exprimat în procente)  constituie 97,0 %.

Durata lichidării stocului de cauze pendinte (numărul cauzelor nesoluționate la sfârșitul perioadei raportate împărțit la numărul cauzelor soluționate în aceeași perioadă și înmulțit la numărul de zile a perioadei raportate, exprimat în zile) ce constituie 53 de zile.

Totodată la ședința de raportare președintele a comunicat despre participarea Curții de Apel Cahul pe parcursul  anului 2020 la desfășurarea și realizarea mai multor activități organizatorice, după cum urmează.

Conform graficului stabilit prin Hotărârea CSM nr. 60/6 din 16 aprilie 2020 urma să fie evaluată performanța pentru 5 judecători din instanță, s-a realizat pentru 2 judecători, ceilalți 3 urmând a fi evaluați după desemnarea unui membru al colegiului de evaluare;

În temeiul Hotărârii CSM nr. 175/16 din 07 iulie 2020 în anul 2020 a fost conferit titlul onorific „Decan al autorității judecătorești” pentru 2 judecători din instanță;

În perioada anului de referință a fost petrecută o misiune de audit intern de către Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești cu referire la „Evaluarea funcționalității procesului de comunicare oficială a instanțelor de judecată și curților de apel prin prisma serviciului poștei electronice oficiale”. Pentru realizarea recomandărilor propuse ca rezultat, Curtea de Apel Cahul a întocmit și executat un plan de acțiuni ajustând serviciul poștei electronice oficiale la cerințele actuale: s-a actualizat politica de comunicare, elaborat și aprobat regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului monitorizare și relații publice, actualizat meniul ghid pentru justițiabili, din pagina oficială a instanței.

După prezentarea raportului de către Șefa secretariatului au fost dezbătute problemele în instanțele de judecată abordate în cadrul ședinței. 

La finele ședinței de totalizare a activității Curții de Apel Cahul și a instanțelor din raza de activitate pentru anul 2020 președintele Curții de Apel Cahul Petrov Ruslan a mulțumit tuturor celor prezenți pentru participarea activă și discuțiile constructive.

 

Serviciul monitorizare și relații cu publicul

Tel. (0299) 3-26-72