A A A

Ședinţă de totalizare a activității instanței de apel și a instanțelor din raza de activitate pentru perioada anului 2015

14 Martie 2016 | 2

  Pe data de 26 februarie 2016  în incinta Curţii de Apel Cahul a avut loc  şedinţă  de totalizare a activității instanței de apel și a instanțelor din raza de activitate pentru perioada anului 2015. La această ședință  au participat  membrul  Consiliului Superior al Magistraturii Dumitru Visternicean, Preşedintele interimar al Curţii de Apel Cahul şi judecătorii Curții de Apel Cahul, preşedinţii şi judecătorii  instanţelor judecătoreşti din raza de circumscripție a Curţii de Apel Cahul.

  Scopul acestei ședințe a fost evaluarea activității Curții de Apel Cahul și a Judecătoriilor din raza de circumscripție pentru anul 2015 și au fost abordate întrebările referitor la  încălcările și erorile  admise de către instanțele de fond la înfăptuirea justiției.

  La întocmirea raportului de activitate a Curții de Apel Cahul și a instanțelor din raza de activitate pentru anul 2015 au fost implementate instrumente recomandate de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției ce țin de indicatorii de performanță referitor la rata de variație a stocului de cauze pendinte, durata estimativă de lichidare a stocului de cauze pendinte, durata lichidării stocului de cauze pendinte, rata eficacității, structura cauzelor pendinte pe rolul instanței, rata deciziilor modificate sau anulate de instanța de apel/recurs. Raportul întocmit a fost expediat  în prealabil  judecătoriilor din circumscripție pentru a lua cunoștință cu conținutul acestuia.

  Raportul despre evaluarea Curții de Apel Cahul și a Judecătoriilor din circumscripție pe perioada anului 2015 a fost prezentat de către Preşedintele interimar al Curţii de Apel Cahul Galina Vavrin.

  În urma acestei evaluări s-a constatat că, motivele casării și modificării hotărîrilor în majoritatea cazurilor sunt: încălcarea normelor de drept procedural, neelucidarea pe deplin  a circumstanțelor care au importanță pentru soluționarea cauzei,  aplicarea  eronată a normelor  de drept material.