A A A

Președinții CSM România și Moldova recomandă judecătorilor o relație proactivă cu presa și organizațiile neguvernamentale

18 Mai 2016 | 2

Cei doi oficiali s-au întâlnit la Chișinău cu reprezentanți ai presei și ONG-urilor, în cadrul unei mese rotunde

Importanța unei relații profesionale dintre sistemul judecătoresc, mass-media și organizațiile neguvernamentale a fost dezbătută în cadrul mesei rotunde cu titlul “Ghidul de bune practici pentru cooperarea între instanțe judecătorești și mass-media – uniformizarea procedurilor de lucru în cadrul instanțelor, locul și rolul purtătorilor de cuvânt”, organizată la Chișinău, miercuri 18 mai, hotelul Regency.

Prezența la Chișinău a delegației Consiliului Superior al Magistraturii din România, compusă din președintele CSM, judecătorul Mircea Aron și purtătorul de cuvânt al CSM, judecătorul Daniela Pantazi, a conturat noi perspective ale cooperării pe mai multe paliere și generarea unor parteneriate între CSM România și CSM Moldova.

Schimbul de experiență în privința relațiilor cu mass-media, instrumentele comunicării întrebuințate de colegii din România și rezultatele colaborării acestora cu mass - media acreditată de la București, au generat discuții și dezbateri, cu privire la drumul pe care îl au de parcurs judecătorii din Republica Moldova în relațiile cu presa.

Pașii parcurși de sistemul judecătoresc din Republica Moldova, de transparentizarea și de profesionalizare a relațiilor cu presa au fost apreciați punîndu-se în dezbatere continuarea parteneriatelor proactive cu societatea civilă și mass-media.

Astfel, conceperea în cadrul unui Grup de lucru format din judecători, jurnaliști și reprezentanți ai ONG-urilor a documentului “Ghidul de bune practici pentru cooperarea între instanțe și mass-media – uniformizarea procedurilor de lucru în cadrul instanțelor” a fost salutată de către cei prezenți la reuniune. Documentul ar urma să stabilească în mod conceptual modalitățile de colaborare efectivă ale sistemului judecătoresc cu presa prezentă în cadrul instanțelor de judecată și CSM. În manual sunt prevăzute sarcinile și obligațiile purtătorilor de cuvânt, genul de informații destinate presei și procedurile prin care pot fi realizate înregistrări video ale ședințelor de judecată de către presă.

La reuniune printre invitați a fost și unul dintre cei mai incisivi jurnaliști români în relația cu justiția, precum și jurnaliști din Republica Moldova, aceștia au prezentat imaginea pe care o are sistemul judecătoresc prin prisma presei.

La Masa rotundă au participat pe lângă invitații din România, președinții CSM și CSJ, membrii CSM, experți ai Proiectului ATRECO, judecători, formatori de opinie, reprezentanți ai managementului editorial și instituțiilor de presă, reprezentanți ai asociațiilor de jurnaliști și din cadrul  organizațiilor neguvernamentale.

La final, au avut loc dezbateri publice, discuții, schimb de opinii în vederea formulării concluziilor mesei rotunde, cu privire la instrumentele și importanța parteneriatelor cu societatea civilă, precum și rolul și necesitatea campaniei de informare publică cu privire la Inspecția judiciară și modalitățile de sesizarea a eventualelor fapte de încălcarea integrității de către judecători.

Masa rotundă a fost organizată de către Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova și CSJ, cu sprijinul proiectului UE: ”Sporirea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor judecătorești din Moldova” – ATRECO.

 

Serviciul monitorizare și relaţii cu publicul 

str. Ştefan cel Mare, 30   or. Cahul,

Tel.: (0299) 3-26-72