A A A

Medierea ca procedură de soluționare a litigiilor pe cale amiabilă

28 Aprilie 2017 | 5

 

La data de 03 iulie 2015 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.137 cu privire la mediere . Această lege determină statutul mediatorului, formele de organizare a activității de mediator și cerințele pentru înregistrarea organizațiilor de mediere, principiile desfășurării procesului de mediere și efectele acestuia, particularitățile medierii în domenii specifice, precum și competența autorităților și a instituțiilor statului în domeniul medierii.

Medierea este realizată de persoane din exteriorul sistemului judecătoresc, totuși, în baza prevederilor legale, instanțelor judecătorești li s-a atribuit un anumit rol ce ține de promovarea și contribuirea la implementarea medierii

Astfel, potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 137, medierea poate fi inițiată de către oricare dintre părți, din proprie inițiativă, precum și la recomandarea autorităților publice, instanțelor judecătorești sau organului de urmărire penală. În cadrul procesului judiciar, instanța propune părților să participe la o ședință de informare cu privire la soluționarea litigiilor prin mediere.

Conform art. 9 alin. (2) Codul de procedură civilă, instanța judecătorească are anumite obligații, inclusiv cea de informare a părților despre posibilitatea inițierii procesului de mediere

Potrivit art. 183 alin. (1) CPC, pentru a asigura judecarea justă și promptă a cauzei, judecătorul trebuie să evalueze inclusiv oportunitățile de soluționare a litigiului prin mediere, iar potrivit art. 185 alin. (1) lit. d) CPC, judecătorul trebuie să ia măsuri pentru concilierea părților, explicându-le dreptul de a recurge la mediere, informându-le despre esența, avantajele și efectele medierii sau propunându-le să participe la o ședință de informare cu privire la soluționarea litigiilor prin mediere.

Medierea reprezintă o modalitate de soluționare alternativă a litigiilor pe cale amiabilă, în cadrul unui proces structurat, flexibil și confidențial, cu asistența unor persoane specializate – a unui sau mai multor mediatori, în condiții de independență, neutralitate, imparțialitate, egalitate și participare benevolă

Medierea, în comparație cu procedura judecătorească de soluționare a litigiilor, are următoarele aspecte pozitive:

- în cadrul procesului de mediere, părțile în conflict iau deciziile individual, fără a le fi impuse soluțiile de mediator, însă în cadrul procesului judiciar, soluția este impusă părților de autoritatea judecătorească în persoana judecătorului, după administrarea probatoriului în cauza respectivă;

- medierea are caracter benevol și confidențial - persoanele participă la mediere doar dacă doresc și pot renunța la ea în orice moment, iar sesiunile de mediere nu sunt publice și informațiile din cadrul acestora nu vor fi dezvăluite publicului, spre deosebire de procedura examinării litigiilor în instanța judecătorească, unde, de regulă, ședințele sunt publice;

- medierea este un proces mai rapid și mai convenabil, deoarece economisește timpul, resursele financiare și efortul psihologic al părților, iar sesiunile de mediere pot fi programate într-un termen mai scurt decât ședințele de judecată și majoritatea cazurilor de mediere pot să se finalizeze după prima sesiune;

- în cazul medierii, părțile nu se prezintă ca adversari, fiindcă prezența acestora la mediator denotă dorința lor benevolă de soluționare amiabilă a neînțelegerilor, ambele părți fiind orientate spre o soluție unanim acceptată, fiind exclus principiului contradictorialității, care este caracteristic procesului judiciar;

- medierea presupune respect reciproc, iar soluționând un conflict pe cale amiabilă, părțile își păstrează și continuă relațiile bune, or soluțiile negociate prin mediere pot fi reciproc avantajoase și cu efecte pozitive durabile.

Întru executarea, Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 191/9 din 07 martie 2017 ”Cu privire la implementarea Legii cu privire la mediere”,  începând cu luna mai 2017,  mediatorii își vor putea desfășura activitatea și la Curtea de Apel Cahul. În acest scop a fost amenajat un spațiu în incinta instanței pentru mediatori iar pentru o mai bună înțelegere a beneficiilor acestei soluții  alternative, justițiabililor le vor fi oferite informații utile despre efectele pozitive ale soluționării litigiilor prin mediere, fapt care presupune mai puțin timp și costuri mai mici.

 

Serviciul monitorizare și relații cu publicul

Tel.(0299) 2-36-72