A A A

ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR

06 Martie 2017 | 4

Adunarea Generală a Judecătorilor din Moldova s-a desfășurat pe 03 martie 2017 în or. Chișinău, eveniment, la care au participat peste 350 de judecători, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, demnitari de stat, reprezentanți ai corpului diplomatic, precum și alți invitați.

            În fața judecătorilor, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu a prezentat „Raportul  pentru anul 2016 cu privire la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii şi modul de organizare și funcționare a instanțelor judecătorești din Republica Moldova”, expunând, printre altele activitatea din cadrul ședințelor CSM, precum şi modalitățile prin care a fost executat bugetul alocat sistemului judecătoresc.

            Totodată, președintele CSM Victor Micu a vorbit despre volumul de activitate a instanțelor și a informat despre sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor, precum și despre acțiunile întreprinse de către CSM, pentru îmbunătățirea mecanismului de lucru.

            De asemenea, președintele CSM a prezentat în cadrul raportului şi mecanismele interne ale sistemului judecătoresc privind modalitățile de îmbunătățire a activității magistraților, făcând bilanțul Inspecției Judiciare și a Colegiului Disciplinar.

            În cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din Moldova, președintele Curții Supreme de Justiție Mihai Poalelungi, în discursul său, a accentuat importanța unificării practicii judiciare pentru efectuarea justiției unitare. Unificarea practicii judiciare reprezintă un instrument important de lucru pentru judecători și constituie un deziderat generat de necesitatea asigurării securității juridice prin evitarea pronunțării unor hotărâri divergente privind probleme identice.

            Un alt aspect abordat de președintele CSJ Mihai Poalelungi, este medierea ca o soluție extrajudiciară rapidă, arătând la necesitatea organizării unor birouri de mediere în fiecare instanţă de judecată.

Președintele CSJ Mihail Poalelungi, a remarcat, de asemenea, necesitatea de a prevedea în legislație dreptul la iniţiativă legislativă al judecătorilor, subliniind că cele mai valoroase contribuţii în domeniul ştiinţei juridice au fost aduse de către practicieni, în special de către judecători. Legile sunt o consecinţă a unui proces democratic interactiv complex, şi prin urmare, judecătorii trebuie să fie parte din acest proces. Procesul democratic trebuie să reprezinte, în sens larg, o conversaţie purtată între legislatori, experţii executivului şi judecători.

La Adunarea Generală a Judecătorilor din Moldova au luat cuvânt și magistrații Oleg Melenciuc, Gheorghe Balan, Iurie Melinteanu și Domnica Manole, în care s-au expus asupra activității sistemului judecătoresc.

În doua parte a Adunării Generale a Judecătorilor din Moldova, președintele CSM, Victor Micu, a înmânat unor judecători titlul onorific ”Veteran al sistemului judiciar”, cât și ”Diploma de onoare a Consiliului Superior al Magistraturii”.

           

Rețeaua de comunicare a sistemului judecătoresc